2310722333 14ο Χλμ Θεσσαλονίκης Εδέσσης, Ιωνία, Θεσσαλονίκη thessalonikiplastics@gmail.com

14ο Χλμ Θεσσαλονίκης Εδέσσης, Ιωνία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: Τ.Θ. Ν6 57008

Τηλέφωνο: 2310722333

Φαξ: 2310722334

E-mail: thessalonikiplastics@gmail.com

Υπεύθυνος: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

Κατηγορία: ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLEXIGLASS

Επισκεψιμότητα: 104141

Ιστοσελίδα: http://www.plastics-thessaloniki.gr